Средња школа "Светозар Милетић", Нови Сад

Знање је капитал!

sren

У изради.....

 

Средња школа "Светозар Милетић"

 

Адреса: Народних хероја 7, 21000 Нови Сад ("велика школа")

             Трг Марије Трандафил  , 21000 Нови Сад ("мала школа")

 

Веб сајт: www.ekosmile.edu.rs

Имејл:

 

Тел/факс:

 ПИБ:

Матични број:

Жиро рачун: